به مهرکاناز صنعت خوش آمدید

×

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/mkscoir/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/mkscoir/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/mkscoir/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/mkscoir/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/mkscoir/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/mkscoir/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 286 of /home/mkscoir/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 287 of /home/mkscoir/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 295 of /home/mkscoir/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/mkscoir/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/mkscoir/public_html/includes/bootstrap.inc).

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

smart probes
The testo 557 has an external vacuum probe for faster and more reliable evacuations.
تصویر یک تصویر یک تصویر یک تصویر یک
1
2
3
نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران

 

 

پایش آلاینده های نفتی (oil in water) در ورودی

پایش پارامترهای بیولوژیکی در آب با سنسور های

پایش کدورت در آب آشامیدنی